Regi & manus

Elsa har hatt regi på flere teaterforestillinger, og til noen av prosjektene utarbeider hun også manus.


Elsa hadde manus og regi på flere filmprosjekter på oppdrag for Karmøy kommune og deres historieformidling "Living History". I 2018 hadde hun regi på flere forestillinger, blant annet "Sviker - historien om en frontsøster" ved Scenekraft og Haugesund Teater, og "Handle with Care - Roy Orbison Revisited". Begge disse hadde premiere i Festiviteten Haugesund Konserthus.


Tidligere forestillinger der Elsa har hatt manus og regi, er "Havet har meg", produsert av Scenekraft i 2010. Forestillingen omhandler utvandringen fra Karmøy til Amerika på 1950-tallet.

Elsa hadde også manusutvikling til "LYDEN av krig" sammen med Nina Sele, som hadde premiere i 2022.


I tillegg til å ha spilt Baktus i "Karius og Baktus" hver sommer siden 2000, hadde Elsa regi på klassikeren for Haugesund Teater Karius i 2010 og Festiviteten i 2021.


Det har var et opphold i Elsas aktivitet som scenekunstner i årene 2013-2016, da hun var ansatt som teatersjef ved Brageteatret - Regionteater for Buskerud.

HAVET HAR MEG, SCENEKRAFT 2010